This mailbox database contains one or more mailboxes, mailbox plans, archive mailboxes, public folder mailboxes or arbitration mailboxes

Kardeşim birinizde şu hata neden olur , nasıl olur , niye olur , nasıl çözülür , neler yapılmalıdır , düzgün bir anlatın be !

Bak şimdi exchange üzerinde bir database’i silemiyorsan bunun sebebi sen datbase’i boşalttığını düşünsende üzerinde mailbox kalmış olmasıdır. Nasssıı yaa ?

Şöyle ;

get-mailbox -database “Databaseadı”

get-mailbox -database “Databaseadı” -archive

get-mailbox -database “Databaseadı” -arbitration

get-mailbox -database “Databaseadı” -publicfolder

get-mailbox -database “Databaseadı” -monitoring

Get-Mailbox | where {$_.ArchiveDatabase -eq “<databaseadı>”}

 

Bunların hepsini Management Shell üzerinde çalıştırın.Bunlardan bir ya da birkaçı mutlaka içerik gösterecek , birkaçı da boş dönecektir. Dolu gördükleriniz bu DB üzerinde mevcut duruyor demektir. Ne yapmalıyız ?

Örneğin ;

Arbitration dolu döndü diyelim.

 

[PS] C:\Windows\system32>get-mailbox -database “Manager Database” -Arbitration

Name                      Alias                ServerName       ProhibitSendQuota
—-                      —–                ———-       —————–
SystemMailbox{e0dc1c29… SystemMailbox{e0d… mail2            Unlimited

 

Sırayla,

Set-ADServerSettings -ViewEntireForest:$true

Get-Mailbox –Database “Silmeye çalıştığınız DB” –arbitration | New-MoveRequest –TargetDatabase “Bu Mbox’ı taşıyacağınız DB”

 

Get-MoveRequest

yazarak taşıma durumu görüntüleyebilirsiniz.

Microsoft Exchange Approval Assistant mailbox’ını taşıdığını göreceksiniz.

get-mailbox -database “Databaseadı” -arbitration

tekrar bu komutu çalıştırdığında boş geldiğini göreceksiniz.

 

Bu şekilde bütün dolu gelen sorgularla birlikte DB üzerindeki mailboxları boşalttıktan sonra Database’i silebilirsiniz. DB kullanılır durumda görüneceğinden Path üzerinden diskten edb’yi ve indexin klasörünü silmeyecektir. Bunun için ,


stopservice HostControllerService

sonra dosyayı silin ve ,

startservice HostControllerService

 

 

Bir Cevap Yazın