Aylar: Ağustos 2014

logo-plesk1

scriptProcessor could not be found in application configuration

Plesk update ettiniz.Herhangi bir hata vermedi.Fakat panele girmeye çalıştığınızda ; HTTP Error 500.0 – Internal Server Error <handler> scriptProcessor could not be found in <fastCGI> application configuration Module    FastCgiModule Notification    ExecuteRequestHandler Handler    PLESKKK Error Code    0x80070585 benzeri bir hata ile karşılaştı iseniz, Mevcut hatanın sebebi IIS’de php için kullanılan handler mapping yolları uyuşmuyor silinmiş ya da bozulmuş olabilir.İlgili php yolunu… Read more →

logo-plesk1

Db_Table_Exception line 173

Plesk üzerinde bir domain ile ilgili işlem yaparken aşağıdaki gibi bir hata alıyor iseiniz ; Type : Db_Table_Exception line 173 İlgili sitenin User’ının user bilgilerini güncelleyiniz.Hatanın sebebi update de yada güncellemede ilgili user bilgilerinin veritabanına yazılamamış olmasıdır. Güncellemeyi yaptığınızda hata düzelecektir. Read more →

logo-plesk1

installing MSSQL Server Management Objects faild Plesk Update

Plesk Update sırasında aşağıdaki gibi bir hata alıyor iseniz ; installing MSSQL Server Management Objects… MSI: Error! An error occurred during the installation of assembly ‘Microsoft.VC80.CRT,version=”8.0.50727.6229″,publicKeyToken=”1fc8b3b9a1e18e3b”,processorArchitecture=”amd64″,type=”win32″‘. Please refer to Help and Support for more information. HRESULT: 0x80070BC9. Failed to install ‘C:\ParallelsInstaller\parallels\PANEL-WIN_12.0.18\thirdparty-msi-Windows-any-x86_64\SharedManagementObjects.msi’: Fatal error during installation. (Error code 1603) Error: The installation of the package ‘sql-smo’ failed with code 1603. (install:… Read more →

odbc

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error ‘80004005’

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error ‘80004005’ Specified driver could not be loaded due to system error 5: Access is denied. (MySql ODBC 3.51 Driver, C:\Program Files (x86)\MySQL\Connector ODBC 3.51\myodbc3.dll). /yonetim/ayarlar.asp, line 3 Örnek olarak sitenizde yukarıdakine benzer bir access denied hatası ile karşılaşıyor iseniz ve Connector ODBC 3.51  everyone verdiğiniz halde sorun düzelmiyor ise bunun nedeni ilgili… Read more →