index

Active Directory Show Disable Users Timestap

Active Directory Powershell modülünü admin yetkisiyle açın,   Get-ADUser -filter {(enabled -eq $False)} -Properties lastlogondate, passwordlastset | Select-Object name, lastlogondate, passwordlastset | out-file d:\temp\disabledusers.csv   Belirttiğiniz dosya yoluna AD üzerinde ki daisable userların hangi tarihten itibaren kapalı olduğu ile birlikte size csv formatında çıktısını verecektir. Read more →

postgres

PostgreSQL kurulumu

PostgreSQL RPM’s üzerinden kendi işletim sisteminize göre RPM paketizini seçin. CentOS için , yum install https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/9.6/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-centos96-9.6-3.noarch.rpm yum install postgresql96-server postgresql96-contrib   bitti 🙂   /usr/pgsql-9.6/bin/postgresql96-setup initdb ile setup’ın initialize edilmesi gerekir.   PSQL e erişim için , su – postgres /usr/pgsql-9.6/bin/psql   çıkmak için.  \q databaseleri görmek için \l databaseleri detaylı görmek için     \l+ tablo detaylarını gösterme. \d   queryler… Read more →

hyperv

Error 12700 – Cannot modify property without enabling VirtualizationBasedSecurityOptOut

Aldığınız hata bu ise ;   Error (12700) VMM cannot complete the host operation on the ‘asdasd.asdasd.com’ server because of the error: ‘asdasd-asdasd-asdad’ failed to add resources. (Virtual machine ID 14296382-DB23-4606-90CB-9BE763209E46) Cannot modify property without enabling VirtualizationBasedSecurityOptOut. Unknown error (0x8005)     Çözümü şu şekilde , Makinayı hangi fiziksel sunucu üzerinde kurduysanız ona erişin ve Administrator modunda powershell açıp, Set-VMSecurity… Read more →