Kategori: Windows

Windows

hyperv

Error 12700 – Cannot modify property without enabling VirtualizationBasedSecurityOptOut

Aldığınız hata bu ise ;   Error (12700) VMM cannot complete the host operation on the ‘asdasd.asdasd.com’ server because of the error: ‘asdasd-asdasd-asdad’ failed to add resources. (Virtual machine ID 14296382-DB23-4606-90CB-9BE763209E46) Cannot modify property without enabling VirtualizationBasedSecurityOptOut. Unknown error (0x8005)     Çözümü şu şekilde , Makinayı hangi fiziksel sunucu üzerinde kurduysanız ona erişin ve Administrator modunda powershell açıp, Set-VMSecurity… Read more →

tildevul

iis tilde açığını kapatmak

Server 2003 ve daha eski sürümler için kayıt defteri üzerinde , Yani ; Başlat – Çalıştır – regedit.exe HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem NtfsDisable8dot3NameCreation değeri 1 olarak güzelleyin. Bu kayıt yoksa NtfsDisable8dot3NameCreation bu şekilde DWORD 32 değerinde oluşturup değeri 1 yapın. Sunucuyu restart etmeniz gerekir. Server 2008 ve üstü sürümlerde kayıt defretinden yaptığınız işlemler işe yaramaz IIS te aşağıdaki şekilde güncelleyebilirsiniz,   URL rewire… Read more →

index

The domain join cannot be completed because the SID of the domain you attempted to join was

  Misal , server 2016 işletim sistemli bir sanal sunucu kurdunuz.Updateleriniz aldınız ufak tefek ayarlarını yaptınız ki bu iş biraz uzun sürüyor ve angarya. Sonra size birkaç server daha lazım , diyorsunuz ki ya ben ne uğraşıyım alıyım bu serverın cloneunu olsun bitsin.Sonra aldınız serverın 3-4 tane clonunu ooohh rahat rahat 2016 kullanıyorsunuz.Hatta birde template oluşturdunuz bütün 2016’lar updateli çiçek… Read more →