Kategori: Windows

Windows

windows-update-03

Fixing Windows Updates Failed with Error 0x80244022

Wsus’un uygulama havuzu duruyor ya da memory limit yeterli gelmiyor ise aptal windows updatelerini çekemiyor.. Çözümü uygulama havuzunu restart etmek ve memory limitlerini düzenlemek.   WsusPool uygulama havuzunun Advance Settings kısmında Recycling altındaki Private Memory Limit : 0    olarak güncelleyin. General altındaki Queue Length’i de 25000.     olarak güncelleyin. Akabinde uygulama havuzunu restart edin. Update almayan sunucu üzerinde , cd c:\Windows\system32… Read more →

hyperv

Error 12700 – Cannot modify property without enabling VirtualizationBasedSecurityOptOut

Aldığınız hata bu ise ;   Error (12700) VMM cannot complete the host operation on the ‘asdasd.asdasd.com’ server because of the error: ‘asdasd-asdasd-asdad’ failed to add resources. (Virtual machine ID 14296382-DB23-4606-90CB-9BE763209E46) Cannot modify property without enabling VirtualizationBasedSecurityOptOut. Unknown error (0x8005)     Çözümü şu şekilde , Makinayı hangi fiziksel sunucu üzerinde kurduysanız ona erişin ve Administrator modunda powershell açıp, Set-VMSecurity… Read more →

tildevul

iis tilde açığını kapatmak

Server 2003 ve daha eski sürümler için kayıt defteri üzerinde , Yani ; Başlat – Çalıştır – regedit.exe HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem NtfsDisable8dot3NameCreation değeri 1 olarak güzelleyin. Bu kayıt yoksa NtfsDisable8dot3NameCreation bu şekilde DWORD 32 değerinde oluşturup değeri 1 yapın. Sunucuyu restart etmeniz gerekir. Server 2008 ve üstü sürümlerde kayıt defretinden yaptığınız işlemler işe yaramaz IIS te aşağıdaki şekilde güncelleyebilirsiniz,   URL rewire… Read more →

index

The domain join cannot be completed because the SID of the domain you attempted to join was

  Misal , server 2016 işletim sistemli bir sanal sunucu kurdunuz.Updateleriniz aldınız ufak tefek ayarlarını yaptınız ki bu iş biraz uzun sürüyor ve angarya. Sonra size birkaç server daha lazım , diyorsunuz ki ya ben ne uğraşıyım alıyım bu serverın cloneunu olsun bitsin.Sonra aldınız serverın 3-4 tane clonunu ooohh rahat rahat 2016 kullanıyorsunuz.Hatta birde template oluşturdunuz bütün 2016’lar updateli çiçek… Read more →