Aylar: Mart 2016

mysql_hosting

İnnodb to MyIsam convert

İnnodb veritabanlarını myIsam’a dönüştürmek için, Phpmyadmin ya da SSH üzerinden sorgu olarak çalıştırın, SELECT CONCAT(‘ALTER TABLE ‘,table_schema,’.’,table_name,’ engine=MyISAM;’) FROM information_schema.tables WHERE engine = ‘InnoDB’; Size dönüştürülecek veritabanlarının sitesini verecektir. Örnek, ALTER TABLE veritabani_tablosu.profi_xml_import_tags_cache engine=MyISAM; ALTER TABLE veritabani.subscribe engine=MyISAM; Tüm çıktıyı sorgu olarak tekrar SQL’e yollayın. İnnodb veritabanlarınız MyIsam a dönüştürülmüş oldu. Read more →

mysql_hosting

İnnodb kapatma

Mysql 5,6 ve sonrası için sunucunuzda tüm INNODB ‘ yi kapatmak içini nano /etc/my.cnf innodb=OFF loose-innodb-trx=0 loose-innodb-locks=0 loose-innodb-lock-waits=0 loose-innodb-cmp=0 loose-innodb-cmp-per-index=0 loose-innodb-cmp-per-index-reset=0 loose-innodb-cmp-reset=0 loose-innodb-cmpmem=0 loose-innodb-cmpmem-reset=0 loose-innodb-buffer-page=0 loose-innodb-buffer-page-lru=0 loose-innodb-buffer-pool-stats=0 loose-innodb-metrics=0 loose-innodb-ft-default-stopword=0 loose-innodb-ft-inserted=0 loose-innodb-ft-deleted=0 loose-innodb-ft-being-deleted=0 loose-innodb-ft-config=0 loose-innodb-ft-index-cache=0 loose-innodb-ft-index-table=0 loose-innodb-sys-tables=0 [mysqld] loose-innodb-sys-tablestats=0 loose-innodb-sys-indexes=0 loose-innodb-sys-columns=0 loose-innodb-sys-fields=0 loose-innodb-sys-foreign=0 loose-innodb-sys-foreign-cols=0 default-storage-engine=MyISAM default_tmp_storage_engine=MyISAM Read more →

wordpress_html_mdabc9bc

Enable clocksource failover by adding clocksource_failover kernel parameter

Derdimiz bu !   /var/log/messages Sep 10 11:26:37 web25 kernel: [355613.963016] Clocksource tsc unstable (delta = -115600910 ns).  Enable clocksource failover by adding clocksource_failover kernel parameter. Sep 10 11:26:37 web25 kernel: [355614.463025] Clocksource tsc unstable (delta = -115384176 ns).  Enable clocksource failover by adding clocksource_failover kernel parameter. Sep 10 11:26:38 web25 kernel: [355614.963033] Clocksource tsc unstable (delta = -115384725 ns). … Read more →

mysql_hosting

INNODB Recovery – INNODB kurtarma (Cpanel linux server)

Bu innodb sorunlarıyla ilgili o kadar uğraştık ki sonunda kurtarmanın bir yolunu bulduk fakat doğrusu atomu parçalamak gerekti. Arama motorlarında bu konuyla ilgili yeterli bilgi mevcut değil. Her aramanız sizi innodb veritabanı sorunlarında innodb_force_recovery = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ya yönlendirecektir. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/forcing-innodb-recovery.html gibi. Force recovery modu sql’i read only mode a çektiği için… Read more →