Kategori: SAN

san-logo

Storage Area Network (SAN)

Standart disklerimizin bir yapı altında birleştirilerek oluşturduğu alandır.Bu alan farklı bir network üzerinden yönetilebilir ve bağlı networkler üzerinde diğer cihazların tümüne attach edilebilir. Yani bir makinanıza 500GB’lık bir disk alıp takmak yerine SAN üzerinden bir alan tanımlayıp bunu makinanıza entegre edebirsiniz.İleride yeni disk eklemeniz diski büyütmeniz ya da benzeri bir işlem yapmanız gerekirse , fiziksel olarak bir çaba harcamadan ,makinanızın… Read more →