Ansible Windows Update yml for all update

Ansible ile windows update yapmak istediğinizde sunucunun aldığı updatelerde , important olanlar dışında preferably  yani sizin seçeceğiniz önemli olmadığı düşünülen update categorisi oluyor. Siz ansible yml ile update yapmak isterseniz bu kategoride ki updateleri alamıyorsunuz .Bunun için Securityupdate categori parametreleri mevcut. Eğer tüm updateleri eksiksiz olarak almak isterseniz aşağıdaki yml içeriğini kullanabilirsiniz.

 

 

– name:  Windows Update
hosts: all
gather_facts: false
tasks:
– name: Running Windows Update
win_updates:
#        category_names: [‘SecurityUpdates’,’CriticalUpdates’,’UpdateRollups’,’Updates’,’DefinitionUpdates’]
category_names: [‘Application’,’Connectors’,’CriticalUpdates’,’DefinitionUpdates’,’DeveloperKits’,’FeaturePacks’,’Guidance’,’SecurityUpdates’,’ServicePacks’,’Tools’,’UpdateRollups’,’Updates’]
register: result

# output results
– debug: var=result

# reboot only if required
– win_reboot:
when: result.reboot_required

Bir Cevap Yazın