Show all snapshots on Vcenter

Esx clusterınız üzerindeki bütün snapshotları görüntülemek isterseniz ;

 

PowerCLI’ı administrator modda açtıktan sonra,

Önce clusterınıza bağlanmanız gerekiyor.

  •  Connect-VIServer IPadresiniziyazın

Tüm snapshotları görüntülemek için,

  • get-vm | get-snapshot | select name,vm,sizemb

 

Bir Cevap Yazın